Phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng

2,488
Phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng

Nếu không có phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng, máy tính sẽ không hoạt động bình thường. Phần mềm này còn được gọi là chương trình và có nhiệm vụ thông báo cho máy tính biết phải làm gì và làm như thế nào.

Phân loại phần mềm máy tính

Gồm có hai loại phần mềm chính đó là phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng.

Phần mềm hệ thống là gì?

Khái niệm

 Phần mềm hệ thống, còn được gọi là hệ điều hành (OS), chịu trách nhiệm vận hành một máy tính. Phần mềm điều khiển mọi hoạt động của máy tính và thiết bị của nó. Tất cả các máy tính đều sử dụng phần mềm hệ thống, nếu không có phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng sẽ không chạy. Hệ điều hành phổ biến nhất trên PC là hệ điều hành Windows và đối với máy tính Mac, nó sẽ là Mac OS.

Hệ điều hành sẽ là nơi điều khiển các hoạt động và quản lý toàn bộ phần mềm ứng dụng. Hoặc cài đặt các phần mềm tiện ích trên hệ điều hành.

Trong một số ấn phẩm, thuật ngữ “phần mềm hệ thống” cũng bao gồm: các công cụ phát triển phần mềm (như trình biên dịch, trình liên kết, trình gỡ lỗi).

Một vài ví dụ về phần mềm hệ thống

Như chúng ta thường thấy ngày nay, có hai hệ điều hành phổ biến nhất trong cuộc sống của chúng ta.

Nó là một hệ điều hành máy tính và một máy chủ web. Và các loại hệ điều hành điện thoại di động, phần mềm hệ thống di động mobile.

Các loại hệ điều hành máy tính phổ biến bao gồm như: Mac (OS), Linux, Windows…

Những hệ điều hành điện thoại phổ biến như: Android, IOS…

Những hệ điều hành này sẽ có nhiều phiên bản khác nhau, hoặc có nhiều phần mềm ứng dụng. Được phát triển riêng dựa trên nhân của hệ điều hành gốc.

Phần mềm ứng dụng là gì?

Khái niệm

Phần mềm ứng dụng là chương trình cho phép người dùng thực hiện một công việc cụ thể trên máy tính. Có một số loại phần mềm ứng dụng khác nhau có sẵn để thực hiện nhiều công việc chúng ta làm hàng ngày. 4 ví dụ về phần mềm ứng dụng phổ biến và những gì chúng được sử dụng là:

Ứng dụng xử lý văn bản

Một chương trình xử lý văn bản là Microsoft Word. Chương trình này cho phép bạn gõ chữ cái, bài tập và thực hiện bất kỳ hoạt động viết nào khác trên máy tính.

Ứng dụng bảng tính

Microsoft Excel là một ví dụ về chương trình bảng tính. Người ta có thể sử dụng chương trình này để tạo biểu đồ và tính toán.

Phần mềm ứng dụng
Phần mềm ứng dụng

Ứng dụng e-mail

Outlook Express là một chương trình e-mail cho phép bạn nhận và gửi e-mail.

Ứng dụng Internet

Internet Explorer là một chương trình cho phép bạn kết nối với Internet và xem các trang Web giống như trang bạn đang đọc.

Một số lưu ý về phần mềm máy tính

Máy tính đi kèm với hệ điều hành và một số phần mềm đã được cài đặt sẵn khi bạn mua
Máy tính đi kèm với hệ điều hành và một số phần mềm đã được cài đặt sẵn khi bạn mua

Điều quan trọng cần lưu ý là khi bạn mua một máy tín; máy tính đi kèm với hệ điều hành và một số phần mềm đã được cài đặt sẵn. Bạn có thể phải mua thêm phần mềm và cài đặt chúng trên máy tính. Cài đặt có nghĩa là tải phần mềm vào ổ cứng của máy tính để bạn có thể chạy hoặc sử dụng chương trình.

Nguồn: quantrimang.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *